O farbach wiemy wszystko.

Hostatint® Paste coloranti universali

Uniwersalne pasty barwiące na bazie organicznych i nieorganicznych pigmentów o wysokim stężeniu, odporne
w lekkich i atmosferycznych środkach. Kompatybilny z szeroką gamą produktów do malowania na bazie wody
na bazie rozpuszczalnika. Mała zawartość lotnych związków organicznych. Szeroka przestrzeń barw.
 

    wstecz