O farbach wiemy wszystko.

BC 413 Paste universali polimeriche

Pasty barwiące na bazie organicznych lub nieorganicznych pigmentów kompatybilne z szeroką gamą produktów
farby, od farb wodorozcieńczalnych po emalie rozpuszczalnikowe. Szerokie pokrycie przestrzeni kolorów. wysoki
stężenie pigmentu. Odporny na działanie lekkich i atmosferycznych czynników. Mała zawartość lotnych związków organicznych.
 

    wstecz