O farbach wiemy wszystko.

BC 411 Paste coloranti polimeriche

Pasty barwiące na bazie organicznych lub nieorganicznych pigmentów kompatybilnych z farbami rozpuszczalnikowymi.
Wysokie stężenie pigmentu. Doskonałe krycie w obszarach żółto - pomarańczowo - czerwonych. Dobra odporność
w warunkach świetlnych i środowiskowych. Całkowita zgodność z produktami rozpuszczalnikowymi.
 

    wstecz