O farbach wiemy wszystko.

COLOREPURO

Uniwersalne barwniki odpowiednie do barwienia farb wodorozcieńczalnych, wodnych i rozpuszczalnikowych, produktów na bazie wapna, krzemianów, siloksanów, produktów na bazie rozpuszczalników w benzynie lakowej i szybko schnących produktów na bazie rozpuszczalników.

    wstecz