O farbach wiemy wszystko.

CALCE A SPATOLA

Czysty tynk wapienny za pomocą kielni
Tynk cywilny, tynki i płyty gipsowo-kartonowe itp. Po odpowiednim przygotowaniu.
0,8 - 1,2 Kg / m2 (pełny cykl) w zależności od podłoża i wybranego efektu.
Gotowy do użycia.
Dotykanie na sucho: 1 godzina.
Produkt nabywa wszystkie swoje właściwości po około dwóch tygodniach.
 

    wstecz