O farbach wiemy wszystko.

MARMORINO

Efekt czystej cytryny marmorino
Tynk cywilny, tynki i płyty gipsowo-kartonowe itp. Po odpowiednim przygotowaniu.
1,5 - 2,0 Kg / m2 (kompletne
cykl) w zależności od podłoża i wybrany efekt.
Gotowy do użycia.
Dotykanie na sucho: 1 godzina.
Produkt nabywa wszystkie swoje właściwości po około dwóch tygodniach.
 

    wstecz