O farbach wiemy wszystko.

Diluente 900 Acquaragia minerale

Terpentyna mineralna skomponowana z alifatycznymi i aromatycznymi węglowodorami.

    wstecz