O farbach wiemy wszystko.

Fondo P378 Fondo pigmentato a base di resine acriliche

Idealny podkład jako podkład do wykonywania wykończeń akrylowych, akrylosiloksanowych i
elastomerowy, ale również jako baza do tradycyjnych powłok. Daje jednolite zabarwienie podpór,
optymalizacja zasięgu produktów wykończeniowych. Umożliwia standaryzację absorpcji zapraw
cementować przed kolejnymi zastosowaniami.
 

    wstecz