O farbach wiemy wszystko.

Fondo 140 Fondo consolidante universale

Uniwersalna baza konsolidująca, nie pigmentowana rozpuszczalnikiem. Jest on stosowany na nowych nośnikach w celu ograniczenia możliwości resztkowa alkaliczność zapraw cementowych i standaryzacja absorpcji oraz na starych podporach aby poprawić zakotwiczenie produktów wykończeniowych i skonsolidować lekko kredowe lub małe powierzchnie spójne.

    wstecz