O farbach wiemy wszystko.

Litosil Pittura minerale a base di silicato di potassio e stabilizzatori organici

Malowanie zgodnie z DIN 4108,3, dotyczące ochrony fasad i normy DIN 18363, zgodnie z którą a produkt można zdefiniować jako "mineralny", jeśli zawiera mniej niż 5% substancji organicznych. Charakteryzuje go bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej i doskonała przyczepność do podłoża. Nadaje się do renowacji zabytkowych budynków, pałace o znaczeniu artystycznym i architektonicznym oraz we wszystkich przypadkach, w których wymagana jest maksymalna oddychalność.

    wstecz