O farbach wiemy wszystko.

Silnovo Fondo 332 Fondo consolidante a base di polisilicati di potassio

Konsolidująca i odporna na wodę podstawa do butelkowania charakteryzująca się doskonałą przepuszczalnością pary wodnej, idealny do zmniejszenia i standaryzacji różnych absorpcji wsparcia. Zmniejsza migrację, w kierunku powierzchni soli powstałych w wyniku karbonatyzacji nośnika, w przypadku nowych tynków jeszcze nie doskonale dojrzały.

    wstecz