O farbach wiemy wszystko.

Uviflex Quarzo Finitura elastomerica antialga a base di copolimeri acrilici e farina di quarzo

Elastyczna powłoka charakteryzująca się doskonałą hydrofobizacją i niską przyczepnością brudu. Nadaje się do ochrony i hydroizolacji nowych lub konserwacyjnych budynków, w tym żelbetu. Jest scharakteryzowany doskonała nieprzezroczystość i dobra siła napełniania dzięki obecności wypełniaczy w postaci granulometrycznej kontrolowane. Jednolite minimalne nieprawidłowości dotyczące wsparcia i możliwych poprawek. Specjalne dodatki chronią filmy z agresji glonów, pleśni i porostów. Spełnia normy UNI EN 15457 (odporność na wzrost grzybów) i UNI EN 15458 (odporność na wzrost alg).

    wstecz