O farbach wiemy wszystko.

Malta gb 831 1.2 Collante a base minerale, granulometria 1.2

Klej mineralny i masa wyrównująca złożona z cementu, wybranego drobnego piasku, spoiw hydraulicznych i syntetycznych, specjalne dodatki do klejenia i wygładzania płyt izolacyjnych z EPS, korka, wełny mineralnej. Predosa, ma dobrą przyczepność, doskonałą urabialność, wysoką paroprzepuszczalność, silną odporność na naprężenia mechaniczne. Nadaje się również do klejenia i powlekania paneli izolacyjnych cokoły (EPS-P). Kategoria użytkowania II (zgodnie z ETAG 004).

    wstecz